GreenYeast

Canlı Maya | Asidoz | Rumen PH

GreenYeast Nedir?

GreenYeast rumen de bulunan yararlı mikroorganizmaların miktarını artırır. Bu faydalı mikroorganizmalar yem hammadelerinin sindirimini artırır, rumen pH’sını dengede tutarak asidoz gibi hastalıkları önler, kuru madde alımını arttırır ve bu sayede hayvanların verimi artar.

GELİŞMİŞ

yem verimliliği

ARTIRIR

kuru madde alımını

GELİŞMİŞ

  lif sindirimi

ARTIRILMIŞ

     süt verimi

Ürün İçeriği

Aktif Saccharomyces Cerevisiae

Mayalar arasında S. Cerevisae rumendeki selülotik bakteri populasyonunun artışına katkı sağlar, glukoz fermantasyonu ve ortamdaki yararlı mikro organizmaların miktarını arttırır.

Aneorobik bakteri popülasyonu artışı

Aneorobik bakteri popülasyonu artışı Oksijeen tüketilir, fermantasyonu etkiler ve mikropiyal protein sentezini arttırır.

Yararlı Bakteriler

Optimum rumen koşullarının korunması

Ortamdaki pH’ı stabilize ederek, yüksek enerjili rasyonlar sebebiyle oluşabilecek asidozu engeller

Selülotik Bakteriler

Selülozu sindiren bakterilerin artışı

Optimum ph 6.0-6.5, yüksek enerjili rasyonlardan kaynaklı riskleri azaltır

Laktik Asit Kullanımı

Stabilize edilmiş pH

Laktik asit tüketen bakterileri uyarır ve propiyonik oluşumunu destekler.

Lif sindirimi

Liflerin sindirimini artırır

Ortamdaki oksijeni uzaklaştırır ve şekerler için rekabet ederek rumen bakterilerini liflere bağlar

Artan kuru madde alımı

Sindirim Stresini Azaltır

Sindirim Stresini Azaltır

Sağlıklı bir rumen ortamı sayesinde kuru madde tüketimini arttırır

PERFORMANS

Canlı ağırlık ve süt Verimi Artışı

Opticell, rumen fonksiyonlarını arttırmak için metabolik olarak aktif, doğal ve özel olarak seçilmiş bir canlı maya (Saccharomycescerevisiae) içerir. Süt inekleri ve besi sığırlarında yıllardır kullanılan Sacchoromycesscerevisiae’nin, rumendeki faydalı mikroorganizmalarda istenilen çoğalmayı sağladığı ve stres koşulları altında dahi süt verimi, süt yağı ve proteininde artış sağladığı bilinmektedir.

Kullanım:

RUMINANT 1 kg/ton

İlgili Ürünler