KeyTox

Toksin Bağlayıcı | mikotoksinleri bağırsaklarda bağlayarak mikotoksinlerin süte, ete ve yumurtaya taşınmasını azaltır.

Mikotoksinler Nedir?

Mikotoksinler hayvan yemlerinde bulunan ve hayvan sağlığı ile üretimini etkileyen görünmez hırsızlar ve gizli tehlikelerdir.

Toksin bağlayıcıların hayvan yemlerine etkisi

Keytox mikotoksinleri bağırsaklarda bağlayarak mikotoksinlerin süte, ete ve yumurtaya taşınmasını azaltır.

 

Etkili Toksin Bağlayıcı

Geniş Bağlama Spektrumu

İmmün Sistemi Geliştirici

Organların Durumunu İyileştirici

Tıbbi Harcamaları Azaltıcı

Ürün Sonuçlarını Geliştirici

Kanatlılarda ve Sığırlarda Mikotoksin Türleri;

Kanatlılarda;

AF, FUM, DON;

Karaciğerde hasar, protein sentezinde azalma, yumurtada ve kaslarda kalıntı.

yumurta verim ve kalitesi ile göğüs eti veriminde azalma, insanlar tarafından tüketimin azalması.

OTA;

Böbreklerde hasar,idrar yolu taşları,üremede bozukluklar.

ZEA;

Zayıf Performans

T-2;

Oral ve Dermal Lezyonlar,Tüylenme aksaklıkları,Taşlık Erozyonu.

Sığırlarda;

AF, FUM, DON:

Karaciğerde hasar, rumen florasında değişimler, metabolizma aksaklıkları.

Canlı ağırlık artışında, süt veriminde ve kalitesinde azalma, süte bulaşma.

OTA;

Böbrekte hasar, ishal.yem tüketiminde ve süt üretiminde azalma.

ZEA;

Vajinitis,döl problemleri.Zayıf üreme performansı, süt veriminde azalma.

T-2;

Gastroentiritis, Bağırsakta Kanamalar.Yem tüketiminde ve süt üretiminde azalma.

İlk adım olarak; hammaddelerini kontrol etmeye devam etmeli, hangi mikotoksinlere karşı mücadele etmen gerektiğini bilmeli ve senin hayvanların için hangi miktarda mikotoksinin zararlı olacağını bilmelisin. Daha düşük seviyelerde bile mikotoksinler, immun sistemi ve performansı etkileyebilirken uzun vadede çeşitli problemlere neden olabilirler.

keytox-products-various

4 Clay Minerals:

Clinoptilolite | Montmorillonite | Bentonite | Sepiolite

Keytox

Our product KeyTox is a Toxin Binder used in Poultry and Livestock Feed | it Binds mycotoxins in the intestine and it is effective to reduce the transfer to milk, meat, and eggs. ( #GMP+ Certificate )

İlgili Ürünler